→ अकरावी कला वर्गाचे थेट प्रवेश चालू आहेत,प्रवेशासाठी महाविद्यालयात संपर्क साधावा.
→ कला विभागातील प्रवेशासाठी संपर्क-प्रा.सासवडकर -७७२००७४८११, प्रा.डॉ.ढगे- ९४०४९७९०९२ ,प्रा.दरेकर -९४२०७९६३५०

→ Second Merit List -Science

→ Second Merit List- Commerce


→ First Merit List -Science(प्रथम गुणवत्ता यादी -विज्ञान)

→ First Merit List- Commerce(प्रथम गुणवत्ता यादी -वाणिज्य)


→ General Merit List -Science(सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -विज्ञान)

→ General Merit List- Commerce(सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी -वाणिज्य)


◆ ◆◆ इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे◆◆ ◆
→→ 1) शााळा सोडल्याचा मूळ दाखला व त्याची 1 झेरॉक्स
→→2) इयत्ता 10 वी गुणपत्रिका 1 झेरॉक्स
→→ 3)आधार कार्ड च्या 2 झेरॉक्स
→→ 4) आरक्षण असल्यास जातीच्या दाखल्याची 1 झेरॉक्स
→→ 5) रेेेशनकार्ड ची 1 झेरॉक्स
→→ 6) नजीकच्या काळातील 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो

→ इयत्ता अकरावी प्रवेश वेळापत्रका संदर्भात दुरुस्ती पत्रक

→प्रवेशाचे वेळापत्रक (Admission Schedule)